Porady

Wybór technologii budowy domu

Dom można wymurować z różnych materiałów, przy czym najpopularniejsza jest - tradycyjnie już - ceramika, ale też dużo buduje się z betonu komórkowego, czy z silikatów. Coraz więcej jest też budynków tzw. szkieletowych oraz wznoszonych z drewna. Przyjrzyjmy się najbardziej popularnym technologiom.

techn_rock_wybor.jpg

Domy murowane

W przypadku domów murowanych najważniejszy jest wybór rodzajuściany: jedno-, dwu- lub trójwarstwowa. Wpływa on na tempo prac ikoszt inwestycji. Niektóre materiały murowe mają takie parametry,że bez problemu można wznosić z nich ściany jednowarstwowe.Najbardziej jednak popularne są te z warstwą ocieplenia, którąnajczęściej stanowi wełna mineralna lub styropian.Ceramika
Asortyment wyrobów pozwala na wybudowanie całego domu z jednegorodzaju materiału. Jeśli zależy nam na dobrej izolacyjnościtermicznej, można sięgnąć po tzw. ciepłą ceramikę, poryzowaną.Oprócz cegieł produkowane są także pustaki: szczelinowe orazporyzowane. Te ostatnie nadają się na ściany jednowarstwowe.

Cechy materiału
+ trwałość;
+ budowę można rozłożyć na etapy;
+ ściany akumulują ciepło;
+ duża odporność na ogień.
- technologia "mokra" oznacza, że ściany muszą schnąć nawet półroku;
- budynek jest ciężki;
- technologia pracochłonna;Beton komórkowy
Elementy mają niewielką wagę i dobre właściwości izolacyjne. Ichwymiary (59x24x24 cm) znacznie przyspieszają prace. Dostępne sąszare bloczki, zawierające popioły lotne (tzw. siporeks) oraz białe- z dodatkiem piasku, droższe, ale bardziej "ekologiczne".Wyprofilowanie boków we wpusty i wypusty pozwala murować na cienkiespoiny i nie stosować spoin pionowych. Można z nich budowaćzewnętrzne ściany jednowarstwowe.

Cechy materiału
+ dobra izolacyjność cieplna;
+ duża mrozoodporność w stanie suchym;
+ duża wytrzymałość elementów na ściskanie;
+ elementy łatwo jest dociąć;
+ duża odporność ogniowa;
+ krótki czas budowy - ściana z bloczków łączonych na zaprawęklejową nie musi schnąć;
- duża nasiąkliwość;
- kruchość.


Silikaty

Czyli cegły wapienno-piaskowe służą do wznoszenia ścianwarstwowych; mają zbyt słabą izolacyjność termiczną, żeby możnabyło wykonywać ściany jednowarstwowe. Stosuje się cegły i bloczki -pełne oraz z otworami, które można murować na spoinę tradycyjnąoraz cienką. Dostępne są też elementy wyposażone we wpusty iwypusty oraz cegły elewacyjne.

Cechy materiału

+ odporność na warunki atmosferyczne;
+ dobra akumulacja ciepła;
+ korzystny mikroklimat we wnętrzu;
+ duża odporność na ogień;
- technologia "mokra".Technologie szkieletowe

Wznoszone są na bazie szkieletu drewnianego oraz stalowego.

Szkielet drewniany - do konstrukcji ścian, stropu i dachumocuje się poszycie z płyt lub desek, wewnątrz układa się izolacjęz wełny mineralnej, osłoniętej paro- i wiatroizolacją. Ściany odwewnątrz są wykańczane płytami g-k, z zewnątrz ocieplane wełnąmineralną i pokrywane tynkiem. Współczynnik U ściany wynosi ok.0,24 W/m2K.Warstwy ściany: 1 - tynk mineralny, 2 - wełna mineralna gr. 8cm, 3 - płyta wiórowa, 4 - szkielet, 5 - wełna
mineralna gr. 15 cm, 6 - papa, 7 - folia paroizolacyjna, 8 - płytag-k, 9 - tapeta, 10 - listwa, 11 - podłoga,
12 -gładź cementowa, 13 - wełna mineralna.


Szkielet stalowy - konstrukcję nośną domu stanowiązimnogięte elementy stalowe wykonane z ocynkowanych blach ogrubości 0,91,5 mm. Łączy się je w panele, które tworzą konstrukcjęścian. Ściana od wewnątrz jest obłożona płytami g-k, termoizolacjęz wełny mineralnej chroni wiatro- i paroizolacja, z zewnątrzumieszcza się wodoodporną płytę wiórową lub sklejkę. Ściany ocieplasię z zewnątrz ryflowanymi płytami styropianowymi grubości 5-8 cm.Współczynnik U ściany wynosi 0,25-0,28 W/m2K..

Cechy technologii
+ krótki cykl budowy;
+ domy energooszczędne;
+ szkielet stalowy jest bardzo trwały;
+- wymagany jest duży reżim technologiczny;
- materiał na szkielet drewniany musi być bardzo dobrej jakości iwłaściwie zabezpieczony;
- ściany nie akumulują ciepła.


Betony lekkie
Keramzytobeton - podstawowym elementem jest pustak wyprofilowany pobokach we wpust i wypust; wewnętrzne otwory mogą być dodatkowowypełnione styropianem. Z keramzytobetonu można budować ścianyjednowarstwowe o współczynniku U=0,29 W/m2K.
Trocinobeton - produkowane są elementy ścienne, belki i pustakistropowe. Pustak ma 5 komór, z czego trzy są otworamikonstrukcyjnymi, przeznaczonymi do zalania betonem, dwie zaśwypełnia się materiałem izolacyjnym: granulowaną wełną mineralnąlub włóknami celulozy. Współczynnik U ściany wynosi 0,25 W/m2K. Wtej technologii można wznosić tylko budynki do trzech kondygnacji,i muszą być one posadowione min. 40 cm nad poziomem gruntu.

Cechy materiałów
+ nieduża waga elementów;
+ łatwe w obróbce;
+ korzystna akustyka we wnętrzach;
+ dobry mikroklimat;
- elementy są kruche;
- technologia budowy "mokra".


Szalunek tracony
Ściany wznoszone są z pustych w środku elementów, układanychnajczęściej po kilka warstw i następnie zalewanych od góry betonem.Wewnątrz elementów umieszcza się zbrojenie, a ich ściankizewnętrzne tworzą właśnie ów szalunek, którego nie usuwa się powzniesieniu ścian.

Beton - pustaki tzw. szalunkowe wykonane są zwibroprasowanego betonu klasy B 15. Dostępne są elementy służące dowznoszenia ścian (także fundamentowych) oraz kompletne systemy.Betonowe pustaki mają bardzo gładką powierzchnię, dzięki czemuwzniesione ściany wewnątrz wymagają tylko szpachlowania i można jewykańczać, np. tapetując lub malując.
Keramzytobeton - elementy są wyposażane we wpust i wypust,mają różną liczbę komór. Można z nich wznosić ściany zewnętrznejedno-, wielowarstwowe, ściany wewnętrzne nośne oraz ściankidziałowe.
Styropian - kształtki z twardego styropianu mają zamkiułatwiające łączenie. Elementy ścienne składają się z kształtekprostych, narożnych prawych i lewych zakręcających pod różnymikątami, nadproży oraz kształtek zawiasowych o regulowanym kącie.Niektórzy producenci oferują elementy dachowe wyposażone wspecjalne schodki, które zastępują łaty. Dostępne na rynku systemyróżnią się nieco między sobą.

Od stycznia tego roku obowiązują nowe przepisy dotycząceizolacyjności ścian. Obecnie jej współczynnik U musi być mniejszyniż 0,3 W/m2K. WSZYSTKIE 0,3 WEDŁUG NOWYCH TERCHNOLOGII Ponieważjednak jednocześnie weszły w życie paszporty energetyczne, może sięokazać, że ściana spełniająca wymagania jest mimo wszystko "zimna",niepozwalająca na zaklasyfikowanie jej jako energooszczędnej.Dlatego, pomimo iż ściana jednowarstwowa może mieć współczynnik Uwynoszący nawet 0,26 W/m2K, to jednak najczęściej wznosi się ścianydwu- i trójwarstwowe. Przy czym te pierwsze są najtańsze inajłatwiej modyfikować technologię budowy. Mają też wady, a wśródnich na pierwsze miejsce wysuwa się gorsza odporność na ogień. Jestteż problem z niszczeniem izolacji termicznej przez zwierzęta.Gryzonie, ale też np. wróble, lubią robić sobie gniazda wzewnętrznej warstwie ściany.

Analizując koszty budowy domu, trzeba stwierdzić, że mury iizolacje stanowią zaledwie 1/3 ceny stanu surowego. Przy czymkoszty materiałów do wzniesienia ściany dwu- i trójwarstwowej sązbliżone, różne są natomiast kwoty za robociznę - zdecydowanie naniekorzyść ścian trójwarstowych, jako najbardziejskomplikowanych.

Technologii murowanych jest kilka, a niektórzy producencimateriałów oferują, oprócz elementów ściennych także m.in.nadproża.

Domy drewniane
Ich budową zajmują się wyspecjalizowane firmy. Najczęściej inwestormusi we własnym zakresie przygotować fundament. Firmy mają katalogiwłasnych projektów. Domy takie ocieplane są wełną mineralną odwewnątrz, żeby nie zakrywać drewnianej elewacji. Współczynnik U, wzależności od grubości ocieplenia, wynosi 0,25-0,3 W/m2K.
Domy wznosi się z bali o grubości 6-9 cm lub z okrąglaków.Spotykane są dwa rodzaje konstrukcji:
- blokowy (wieńcowy) - bale układane są jeden na drugim i łączonena pióro-wpust. W narożnikach domu bale są łączone na tzw.jaskółczy ogon;
- dylowy - na konstrukcję składają się poziome bale i pionowesłupy. Słupy umieszcza się przy oknach i drzwiach, zaś bale wsuwa wwycięcia słupów.

Podsumowanie

Obserwując rynek inwestycji mieszkaniowych w Polsce wyraźnie widać,że technologie murowane są znacznie bardziej popularne odbudownictwa drewnianego, szkieletowe zaś dopiero w ostatnim czasieszybciej się rozwija.
Nie wskazujemy, który materiał budowlany jest lepszy, ponieważkażdy z nich ma swoje wady i zalety. Dokonując wyboru należy braćpod uwagę szereg czynników, a wśród nich wytrzymałość elementówmurowych. Ściany nośne muszą mieć zatem odpowiednią grubość - oczym decyduje architekt - muszą być też odpowiednio zaizolowane,aby elementy nośne budynku nie zamakały, gdyż to powoduje ichdegradację.


Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...