Porady

Ścianka z pustaków szklanych

Główną zaletą pustaków ze szkła jest możliwość doświetlenia pomieszczeń. Ich walory estetyczne sprawiają, że są chętnie używane również do budowy rozmaitych ścianek i przegród, a także podświetlanych podłóg. Umieszczane są w ścianach zewnętrznych budynków, gdzie czasem zastępują okna oraz we wnętrzach, odgradzając ciągi komunikacyjne od pokoi, wydzielając łazienki czy kabiny prysznicowe.

nowy1.jpg

Z pustaków szklanych wznosi się ścianki proste, łukowe orazprzebiegające po różnych krzywiznach. Najmniejsza możliwa dowykonania krzywizna, wykonana z pustaków połówkowych, ma średnicę160 cm. Pamiętać należy, że ścianki z pustaków szklanych nie mogąprzenosić obciążeń z otoczenia i nie wolno łączyć ich na sztywno zinnymi ścianami, gdyż mogą popękać.

Montaż tradycyjny
Dostępne są systemy do montażu na sucho, będące rozwiązaniamiautorskimi producentów. Należy korzystać z instrukcji wykonaniaoraz wskazanych akcesoriów. Uniwersalnym sposobem wybudowaniaszklanej ścianki jest montaż z wykorzystaniem zaprawy cementowejprzeznaczonej do tego materiału (zaprawa nie może zawierać wapna).Poniżej opisujemy wykonanie sposobem tradycyjnym ścianki prostejoraz łukowej. Każda konstrukcja, niezależnie od kształtu orazwysokości, musi być ujęta w ramę obwodową z profili stalowych typuC lub z PVC o takiej szerokości, aby pustaki mieściły się bez luzu.Muruje się etapami po cztery warstwy i kontynuuje po 24 godzinach,gdy zaprawa stwardnieje. Konieczne jest stosowanie zbrojenia, któremusi mieć powłokę zabezpieczającą przed korozją.
Zaprawa do pustaków szklanych to sucha mieszanka do zarobienia zwodą w proporcjach podanych przez producenta. Musi miećkonsystencję półplastyczną, a do wyrabiania najlepiej użyćwiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym. Wypełnia się nią wszystkiespoiny pionowe oraz poziome. Po ułożeniu każdej warstwy należysprawdzić i skorygować poziom, zaś co cztery warstwy także pion -powierzchnia ścianki musi być zlicowana.

Ścianka prosta
Po sprawdzeniu, czy podłoga jest równa, wyznaczamy na niej i naścianie przebieg ścianki, potem zaś mocujemy listwy obwodowe(najpierw do podłoża, a następnie do ściany). Mocuje się je kołkamirozporowymi co 40-50 cm, jednak w nie mniejszej liczbie niż 3 szt.na listwę. Na tym etapie należy starannie sprawdzać pion i poziom,dokładność wykonania ramy decyduje bowiem o stabilności i estetycekonstrukcji. Na dnie profili tworzących ramę należy położyć taśmędylatacyjną, a następnie wprowadzić drabinkę zbrojeniową lub 2pręty o średnicy 6 mm i podwiązać je drutem wiązałkowym, abyzbrojenie nie opadło na dno profilu. Montaż pustaków zaczyna się odnarożnika ramy. Po wymurowaniu pierwszego rzędu trzeba umieścićzbrojenie pionowe. Na razie jednak murujemy, nakładając zaprawę zapomocą szpachli na krawędzie pustaka i umieszczając go wprofilu.

Nadmiar zaprawy należy zdejmować na bieżąco szpachlą, zaś przedjej wyschnięciem należy murowaną powierzchnię oczyścić wilgotnąszmatką. Równe odstępy między elementami uzyskuje się dziękikrzyżykom dystansowym do pustaków szklanych (są dostępne w kilkurozmiarach). Po wzniesieniu każdego rzędu układamy na nim drabinkęzbrojeniową lub 2 pręty zbrojeniowe wzdłuż zewnętrznych krawędzielementów. Końce zbrojenia poziomego muszą być przywiązane dozbrojenia pionowego ramy obwodowej.

Po wymurowaniu ścianki ukręcamy płytki znajdujące się nazakończeniach krzyżyków dystansowych - są widoczne na powierzchniścianki, wybieramy też zaprawę ze spoin na głębokość 1 cm.Następnego dnia fugujemy pustaki. Warto wiedzieć, iż zaprawy dopustaków szklanych są wysokoelastyczne i można je wykorzystać dospoinowania ścianek. Spoinuje się, gdy ścianka jest wymurowana wcałości i wystarczająco stabilna, a zaprawa montażowa związana.

Ścianki z pustaków szklanych możemy fugować zaprawamiprzeznaczonymi do płytek ceramicznych, koniecznie elastycznymi idopasowanymi do grubości spoiny między elementami.

Ścianka łukowa
Po narysowaniu na podłodze przebiegu ścianki, wzdłuż liniiprzykręcamy profilowaną listwę z PVC. Można ją wyginać bez obawyzłamania. Po przymocowaniu zbrojenia listwę wypełnia się po brzegizaprawą i ustawia pustaki, postępując tak, jak przy murowaniuścianek prostych. W spoinach układa się krzyżyki do ścianekłukowych. Pierwsza przerwa ma miejsce już po ułożeniu pierwszejwarstwy. Wykonanie reszty ścianki musi być podzielone na etapyobejmujące murowanie po cztery warstwy pustaków. Ściankę łukowąspoinuje się tak samo, jak prostą.

VitroSilicon radzi:

  • Ścianki z pustaków szklanych nie łączymy na sztywno z innymiścianami. Połączenie powinno być elastyczne i umożliwiać swobodępracy ścianki - w przeciwnym razie szklane elementy mogąpękać.
  • Pustaki układamy warstwami poziomymi po cztery dziennie, abyuniknąć wykrzywienia konstrukcji i nierównomiernego osiadaniaścianki.
  • Nadmiar zaprawy wypływający między pustakami najlepiej usuwaćnatychmiast miękką gąbką. Usuwając później możemy porysowaćpowierzchnię elementów.
  • Najlepiej spoinować drobnoziarnistymi zaprawami i fugami.Gruboziarniste mogą porysować szklaną powierzchnię.
  • Jeżeli użyjemy do montażu specjalnej białej zaprawy, np.Claroglass, nie musimy kupować fugi. Taką zaprawą wykonamy potemspoiny, albo już podczas montażu nałożymy jej tyle, że fugowanienie będzie potrzebne.
  • Zbrojenie w spoinach między pustakami powinno być ułożone wwarstwie zaprawy tak, aby nie dotykało powierzchni pustaków.
  • Montaż konstrukcji można ułatwić, stosując system montażuBlockLock lub Lux-Prof. Pierwszy jest gotowym rozwiązaniemzawierającym odpowiedni klej i listwy montażowe. Drugi wymagazastosowania zaprawy.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...