Porady

Podłogi laminowane

Podłogi laminowane, zwane popularnie panelami, to nowoczesny, zdrowy i ekologiczny materiał drewnopochodny, zastępujący tradycyjne pokrycia podłóg, takich jak deski, czy parkiety. Panele wykonane są z drewnopochodnej płyty HDF, o dużej wytrzymałości. Jest ona pokryta warstwą dekoracyjną, nadającą elementom wygląd naturalnego drewna. Powierzchnia wykończona jest materiałem chroniącym panele przed ścieraniem, zaś spód zabezpieczony jest filmem przeciwprężnym, który niweluje naprężenia.

kron_podl.jpg

Podłogi laminowane.
Podłogi laminowane - zwanepopularnie panelami - to nowoczesny, zdrowy i ekologiczny materiałdrewnopochodny, zastępujący tradycyjne pokrycia podłóg, takie jakdeski czy parkiety. Panele wykonane są z drewnopochodnej płyty HDFo dużej wytrzymałości. Jest ona pokryta warstwą dekoracyjną,nadającą elementom wygląd naturalnego drewna. Powierzchniawykończona jest materiałem chroniącym panele przed ścieraniem, zaśspód zabezpieczony filmem przeciwprężnym, który niwelujenaprężenia.

Co wybrać.
Kronopol ma w swojej ofercie dwie marki podłóg laminowanych:Kronopol Laminate Flooring oraz Platinium - nową grupę paneli opodwyższonych parametrach wytrzymałościowych i niestandardowychformatach. W skład obu marek wchodzi szereg kolekcji, różniącychsię między sobą cechami użytkowymi: grubością i klasą ścieralnościoraz cechami estetycznymi, takimi jak struktura powierzchni czywzór. Grubość - decyduje o wytrzymałości podłogi; paneleprodukowane są jako 6-, 7-, 8-, 10- i 12-milimetrowe. Im więcejciężkich mebli i innych akcesoriów chcecie Państwo postawić napodłodze, tym większa powinna być grubość paneli.

Panele podłogowe o klasie ścieralności AC 4 są przeznaczone dostosowania w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natężeniu ruchuoraz w lokalach użyteczności publicznej o średnim natężeniuruchu.

Podłogi o najwyższej klasie ścieralności - AC5 mogą byćstosowane w pomieszczeniach mieszkalnych o dużym natężeniu ruchuoraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej, gdzie natężenieruchu jest również duże.

Dekor i struktura powierzchni - dostępne są panele o kilkustrukturach powierzchni: struktura PR (pory rustykalne), WG(struktura powierzchni drewna), SG (z połyskiem), WP (wiernastruktura drewna z połyskiem), TI (struktura płytekceramicznych).

W grupie Platinium oferowane są najnowsze struktury: ER -struktura porów synchronicznych, w której rysunek słojów drewnajest idealnie dopasowany do struktury powierzchni, strukturaręcznie strugana (HS) - o rustykalnym charakterze oraz strukturadrewna matowego (MO). Oprócz zróżnicowanego wzornictwa, podłogilaminowane Kronopol są produkowane w kilkudziesięciu kolorach: odklasycznych dębów, jesionów czy sosen po gatunki egzotyczne, jakmahoń, iroko, hickory. O tym, która z cech jest dla Państwabardziej istotna, decydujecie sami. Cechy użytkowe mają spełniaćPaństwa oczekiwania i dać poczucie komfortu.

Przed montażem podłóg.
Podłogi laminowane Kronopol charakteryzują się wysoką jakością iodpornością na ścieranie. Aby zachować te walory na długie latanależy przestrzegać pewnych zasad podczas ich montażu, eksploatacjii pielęgnowania.
- Przed przystąpieniem do montażu należy zadbać o właściweprzygotowanie podłoża. musi być ono suche, stabilne, czyste irówne.
- Paneli podłogowych nie można układać w pomieszczeniach, w którychpoziom wilgotności przekracza 70% (łazienka, sauna, pralnia).
- Panele są produktem wykonanym na bazie płyt drewnopochodnych ipod wpływem zmian wilgotności oraz temperatury mogą się rozszerzaćlub kurczyć, dlatego między podłogą a wszystkimi stałymi elementamiprostopadłymi do niej (filary, progi, drzwi, rury, ściany itp.)należy zachować 8-10 milimetrowe odstępy, nazywane szczelinamidylatacyjnymi.
- Panele podłogowe tworzą tzw. podłogę pływającą, nie można ichzatem przyklejać, przybijać lub w inny sposób mocować do podłożabądź ściany.
- Panele należy przed montażem przechowywać przez min. 48 godzin wpomieszczeniu, w którym będą montowane.
- W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego, panele należymontować prostopadle do okna.


Montaż na posadzkach ogrzewanych.
Wszystkie podłogilaminowane Kronopol nadają się do stosowania na wodnym ogrzewaniupodłogowym. Elementy grzewcze muszą być ułożone pod powierzchniąposadzki w całym pomieszczeniu. Wylewka nad przewodami cieplnymipowinna mieć grubość ok. 2 cm. Z uwagi na większe przesuszeniepodłogi w sezonie grzewczym i związane z tym zmiany wymiarówpaneli, szczególną uwagę należy zwrócić na ich prawidłowy montaż izachowanie szczelin dylatacyjnych.

Wylewkę betonową - bez względu na porę roku - należykoniecznie wygrzać przed montażem posadzki, aby usunąć z niej całąwilgoć. W przypadku zastosowania betonu cementowego ogrzewaniemożna rozpocząć po 3 tygodniach. W celu sprawdzenia wysuszeniabetonu należy użyć kawałków folii PE (50x50 cm). Folię należyrozłożyć w kilku miejscach na podłożu, a krawędzie okleić szczelnietaśmą. Montaż paneli podłogowych można rozpocząć jedynie wprzypadku, gdy po 24 godzinach folia nie zaparowała, a powierzchniabetonu nie zmieniła barwy. Jeśli próba wypadnie negatywnie, procesosuszania podłoża należy powtórzyć.
Ogrzewanie trzeba wyłączyć na minimum 2 dni przed montażem paneli;temperatura powietrza w trakcie montażu paneli powinna wynosić18-22°C. W przypadku znacznego wychłodzenia pomieszczenia, poułożeniu paneli ogrzewanie należy włączać stopniowo, podnosząctemperaturę o 5°C dziennie. Tę zasadę trzeba stosować zawsze przedrozpoczęciem nowego sezonu grzewczego. Temperatura powierzchnipodłogi laminowanej nie powinna być wyższa niż 28°C. Podczas okresugrzewczego zaleca się utrzymywanie temperatury na poziomie 20-22°Cprzy wilgotności 50-70%.

ABC Pielęgnacji.
Podłogi laminowane są bardzo odporne, jednak aby zachować ten walorna długie lata, należy przestrzegać określonych zasad przy ichmontażu, eksploatacji i pielęgnowaniu. Jednym z ważniejszych atutówpodłóg laminowanych jest łatwość utrzymania ich w czystości.Zanieczyszczenia można usunąć wilgotną ścierką lub płaskim mopem,wypłukanymi w wodzie z dodatkiem środków przeznaczonych dopielęgnacji paneli. Nie wolno stosować detergentów i proszkówczyszczących! Wycieranie podłogi mokrą ścierką lub polewanie wodąmoże doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia. Kronopol wprowadza narynek nową linię preparatów przeznaczonych do pielęgnacji podłóglaminowanych Perfect Floor. Wszystkie one służą do gruntownegoczyszczenia oraz bieżącej pielęgnacji paneli podłogowych iboazeryjnych. Skutecznie usuwają z mytych powierzchni kurz, brudoraz zaplamienia i zatłuszczenia. W zależności od preparatu, umytapowierzchnia pozostaje matowa lub delikatnie nabłyszczona.

Warto też zwrócić uwagę na zabezpieczenie podłóg przed ichmechanicznym uszkodzeniem. Przy wejściu należy położyć odpowiedniewycieraczki czy dywany zabezpieczające przed piaskiem orazwilgocią. Nogi mebli podkleja się filcowymi podkładkami, któreokresowo trzeba czyścić z gromadzącego się na nich piasku i brudu.Jeżeli mamy fotele na rolkach z tworzywa sztucznego lub metalu,możemy zabezpieczyć podłogę przed uszkodzeniem poprzez stosowaniespecjalnych ochronnych mat podkładowych lub wymianę rolek nagumowe.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...